Největší výběr CZ kancelářských židlí v Ostravě !!!

Informace o zpracování osobních údajů

Proč Vám sdělujeme tyto informace?
Ochrana Vašich osobních údajů je důležitá. V tomto dokumentu se dozvíte, jak Vaše osobní údaje zpracováváme, na základě jakého právního titulu a pro jaký účel, komu osobní údaje předáváme a jak je při uložení chráníme.
Je naší zodpovědností zpracovávat a chránit Vaše osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. General Data Protection Regulation, dále užívána pouze zkratka „GDPR“).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Sintaka Direct s.r.o., IČ 017 023 27, Poděbradova 1833/99, 702 00 Moravská Ostrava, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jaké jsou účely a právní tituly zpracování Vašich osobních údajů?
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výroby a prodeje zboží na základě právního titulu pro splnění smlouvy.
Poskytnutí Vašich osobních údajů je povinné pro uzavření smlouvy, resp. plnění služby, a dále pro splnění příslušných zákonů (např. v oblasti účetnictví a daní).
Poskytnete-li nám dobrovolně Váš e-mailový či telefonní kontakt, zpracováváme jej za účelem efektivní a rychlé komunikace s Vámi jako klientem a to na základě právního titulu oprávněný zájem správce, který spočívá v zajištění efektivní komunikace s klientem. Pokud jste našim zákazníkem a pokud jste neprojevil nesouhlas se zasíláním obchodních nabídek, můžeme zpracovávat Váš e-mailový kontakt pro účely přímého marketingu.
Vyplníte-li na webových stránkách www.sintaka.cz kontaktní formulář, pak zpracováváme Vaše osobní údaje na základě právního titulu pro splnění smlouvy, i když k uzavření smlouvy (zakázky) nemusí dojít. V tomto případě dáváte svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby vyjádření písemného nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Sintaka Direct s.r.o., Poděbradova 1833/99, 702 00 Ostrava. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím emailu, odeslaného a doručeného na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V takovém případě Vaše osobní údaje po vyřízení dotazu na Vaši žádost ihned zlikvidujeme.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Komu jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny?
Vaše údaje zpracovává správce a jeho zaměstnanci, jež jsou z titulu svého pracovního zařazení oprávněni přistupovat k dané agendě zpracování. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny dalších osobám pouze v souladu se zákony např. orgánům veřejné moci, příp. dalším příjemcům podle potřeb a pokynů zákazníka.
Objednal-li zákazník služby přepravy zboží, pak předává správce osobní údaje potřebné pro doručení zboží smluvnímu přepravci pro účely splnění smlouvy. Přepravce se po předání osobních údajů dostává do postavení samostatného správce osobních údajů.
V rámci zpracování účetnictví správce je do zpracování účetních dokladů zapojen zpracovatel. V tomto případě je zpracovatel smluvně vázán mlčenlivostí, zákazem zneužití dat, povinností zabezpečit osobní údaje, ohlašovat bezpečnostní incidenty atd. postupem dle čl. 28 GDPR.

Jak dlouho budou Vaše údaje uloženy?
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování, který je shora definován. Po pominutí účelu zpracování jsou Vaše osobní údaje uloženy v příslušných dokumentech po dobu, po kterou jsme povinni tyto dokumenty archivovat podle příslušných právních předpisů (zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů). Uplyne-li účel zpracování, resp. povinná doba archivace, budou Vaše osobní údaje správcem zlikvidovány.

Jaká jsou Vaše práva, jste-li naším klientem?
Vůči svým osobním údajům máte právo:
a) požádat o informaci, zda Vaše údaje zpracováváme, a pokud je tomu tak, máte právo na další informace o zpracování těchto osobních údajů a požadovat jejich kopii;
b) požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, nebo jejich doplnění;
c) požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pominul-li účel zpracování, resp. povinná doba archivace;
d) požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů (např. v případech obhajoby Vašich zájmů, popírání přesnosti údajů, námitky zpracování dle čl. 18 GDPR);
e) požádat o přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci dle čl. 20 GDPR;
f) podat námitku proti zpracování prováděném v oprávněném zájmu správce (viz výše);
g) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jste nám jej pro některé zpracování dříve poskytl.
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR a nevyřešil jste svůj problém ani s naší pomocí, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 7, 170 00 Praha7.

Jak s námi komunikovat?
Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vašich práv, podnětů či dotazů je nutné ověřit Vaši totožnost, abychom se ujistili, že např. žádost o kopii Vašich osobních údajů poskytneme právě Vám, uvádíme způsoby, jak učinit podání v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:
a) elektronicky prostřednictvím e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
b) prostřednictvím poštovních služeb v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem. Zaslat na adresu Sintaka Direct s.r.o., Poděbradova 1833/99, 702 00 Ostrava
c) osobně v sídle společnosti Sintaka Direct s.r.o., IČ 017 023 27 Poděbradova 1833/99, 702 00 Ostrava.

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Co je u nás nového?

Více novinek

albaalfaexnerhobisld seatingrimofficepro lenza

Rychlý kontakt

Jan Švancara
obchodní zástupce

pro Moravskoslezský kraj

Tel.: +420 605 959 800
Email: ostrava@sintaka.cz

 Jan Švancara
obchodní zástupce

pro Olomoucký kraj

Tel.:+420 739 367 270
Email: olomouc@sintaka.cz

Působíme i v těchto městech: Třinec, Č.Těšín, Havířov, Karviná, Orlová, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm, Val.Meziříčí, Hranice, Bílovec, Fulnek, Odry, Přerov, Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Přerov, Olomouc, Litovel, Mohelnice, Šumperk, Bruntál, Krnov a Opava

Obchodní podmínky / GDPR

Copyright © 2013 - 2021 Sintaka Direct - kancelářské židle Ostrava a Olomouc. Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek